VSBfonds Beurs

De VSBfonds Beurs is een beurs voor studie in het buitenland nadat je in Nederland al minimaal een bachelor diploma hebt behaald. Wil je nà je studie naar het buitenland? Kijk dan hier voor informatie over de VSBfonds Beurs.

Erasmus+ voor tijdens je studie

Voor studenten die tijdens of als onderdeel van hun Nederlandse studie een semester aan een buitenlandse universiteit willen studeren is er het Erasmus+ programma. Een programma dat is opgezet door de Europese Commissie om internationalisering in het (hoger) onderwijs te bevorderen. Erasmus+ heeft dus niets met VSBfonds en de VSBfonds Beurs te maken.

Met het Erasmus+ programma kun je met een beurs -binnen de Europese Unie- tijdelijk een deel van je studie volgen bij een partneruniversiteit. Je kunt met Erasmus+ ook een stage lopen bij een buitenlandse instelling. Aan het programma doen alle 28 lidstaten mee, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië en Turkije. Voor Zwitserland geldt een andere regeling: zij hebben beurzen in het kader van het ‘Swiss-European Mobility Programme’.

De beurzen worden verstrekt via de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Heb je belangstelling voor een exchange, neem dan contact op met het Bureau Buitenland of International Officice bij jouw eigen universiteit of hogeschool. Zij kunnen jouw informeren over de procedures, partnerinstellingen etc. op jouw instelling. Voor meer informatie kijk je hier.

Copyright 2020 VSBfonds Beurzen | Maliebaan 14 | 3581 CN Utrecht | Tel: (030) 230 33 00 | info@vsbfonds.nl